Nadační fond IOCB Tech

Zakladatel fondu

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech. Ta je dceřinou společností Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, pro který zajišťuje kompletní servis související s transferem technologií, tj. přenosem poznatků základního výzkumu do praxe.

Tech transfer

Mezi hlavní povinnosti IOCB Tech patří identifikace komerčně zajímavých projektů ústavu, analýza jejich tržního potenciálu a patentovatelnosti, ochrana duševního vlastnictví, podpora rozvoje daných projektů formou projektového managementu, hledání komerčních partnerů a vyjednávání podmínek udělení licence.

IOCB Tech se podílel na procesu sjednání a uzavření více než desítky klíčových licenčních smluv s významnými farmaceutickými firmami, jako např. Gilead Sciences, Merck, Novo Nordisk a SHINE Medical Technologies.

Filantropie

Firma dlouhodobě vrací do vědy část svých zisků získaných z podílů na dojednaných licenčních smlouvách – v roce 2022 její dary přesáhly 50 milionů korun. Vzhledem k objemu darovaných finančních prostředků se IOCB Tech rozhodl filantropickou činnost institucionalizovat založením nadačního fondu a donátorské aktivity systematicky rozvíjet skrze něj.