Nadační fond IOCB Tech

Podpořené projekty

Středisko společných činností Akademie věd ČR

Dar: 7 000 000 Kč

Fond podpořil částkou 7 000 000 korun provoz 5 dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů. Skupiny Lvíček, Viola, Pluto, Ohm a Molekula nabízejí celodenní péči dětem ve věku od 12, 18, resp. 24 měsíců.

MIT-Czech Republic Seed Fund

Dar: 100 000 USD (2 371 000 korun)

Fond podpořil částkou 100 tisíc dolarů (cca 2,37 mil. korun) rozvoj spolupráce mezi vědci z českých institucí a Massachusettského technologického institutu v USA (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Pokračuje tak v podpoře projektu, kterou zahájila v roce 2021 jeho mateřská firma IOCB Tech. Finance směřují do programu MIT-Czech Republic Seed Fund, který podporuje spolupráci vědců v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora. O finanční podporu žádají společné týmy vědců z MIT a ČR. Peníze mohou být využity na úhradu nákladů za cestování a ubytování spojených s pracovními setkáními a vědeckými stážemi. 

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Dar: 200 000 Kč

Dar podpoří vyhledávání nadaných žáků a péči o jejich další odborný i osobní růst.


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Dar: 180 000 Kč

Dar umožní vyplácet zvláštní finanční podporu 6 studentům magisterského či postgraduálního studia na jeden kalendářní rok podle výběru univerzity.