Nadační fond IOCB Tech

O fondu

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech s,r.o., dceřinou společností Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, aby přispíval k dalšímu rozvoji vědy a využívání jejích výsledků ve společnosti a zároveň posiloval povědomí veřejnosti o zásadním přínosu vědeckého bádání.

Účelem nadačního fondu je podpora vědy, její popularizace a přenosu vědeckých poznatků do praxe, a to prostřednictvím nadačních příspěvků fyzickým i právnickým osobám k realizaci výzkumných projektů, vytváření podmínek pro vědeckou činnost a tvorbu pracovních míst, umožnění studijních pobytů, zajišťování přenosu vědeckých poznatků do praxe či podpoře přednáškových aktivit.