Nadační fond IOCB Tech

Novinky

Přijímáme žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové

8. srpna 2022


Nadační fond IOCB Tech přijímá žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové pro rok 2023. Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Grant je určen pro postgraduální studenty a studentky a postdoktorandky a postdoktorandy, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Finanční prostředky jsou určeny pro krytí služeb spjatých s péčí o dítě a je možné je použít např. na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku, na soukromé hlídání dítěte a pod.

Grant až dosud uděloval Nadační fond Martiny Roeselové. Od letošního roku jej v souvislosti s plánovaným sloučením obou fondů převzal a uděluje Nadační fond IOCB Tech, který se rozhodl navýšit příspěvek ze 120 tisíc na 150 tisíc korun.

Žádosti o grant na rok 2023 je možné podávat do 15. října 2022. Podrobné informace o podmínkách udělení grantu najdete zde.

Nadační fond IOCB Tech se sloučí s Nadačním fondem Martiny Roeselové

4. srpna 2022


Náš fond se dohodl s Nadačním fondem Martiny Roeselové na sloučení a převzetí jeho charitativních aktivit. 

Nadační fond Martiny Roeselové je známý poskytováním Pamětního grantu Martiny Roeselové pro mladé vědce a vědkyně, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Tento grant začne od letošního roku poskytovat a dále rozvíjet náš fond.

Informace o podobě grantu a o tom, jak o něj žádat, zveřejníme v nejbližší době.

Podpora dětských skupin při Akademii věd ČR 

30. června 2022 


Fond podpořil částkou 7 milionů korun provoz dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů.

Skupiny Lvíček, Viola, Pluto, Ohm a Molekula nabízejí celodenní péči dětem ve věku od 12, 18, resp. 24 měsíců.

Stipendia pro úspěšné studenty 

24. června 2022 


Věnovali jsme 180 tisíc korun Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Dar je určen na vyplácení zvláštní finanční podpory studentům magisterského či postgraduálního studia na jeden kalendářní rok.

Pokračujeme tak v podpoře započaté zakladatelem našeho fondu společností IOCB Tech.

Vyhledávání nadaných žáků 

13. června 2022 


Částkou 200 tisíc korun jsme podpořili Nadační fond Jaroslava Heyrovského. Dar bude využit na vyhledávání nadaných žáků a péči o jejich další odborný i osobní růst.

Pokračujeme tak v podpoře započaté zakladatelem našeho fondu společností IOCB Tech.

Fond věnoval 100 tisíc USD na rozvoj spolupráce českých vědců s MIT

10. května 2022


Nadační fond IOCB Tech podpořil částkou 100 tisíc dolarů (2,4 mil. korun) rozvoj spolupráce mezi vědci z českých institucí a Massachusettského technologického institutu v USA (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Pokračuje tak v podpoře projektu, kterou zahájila v roce 2021 jeho mateřská firma IOCB Tech.

Finance směřují do programu MIT-Czech Republic Seed Fund, který podporuje spolupráci vědců v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora. O finanční podporu žádají společné týmy vědců z MIT a ČR. Peníze mohou být využity na úhradu nákladů za cestování a ubytování spojených s pracovními setkáními a vědeckými stážemi. 

Českou vědu podpoří nový Nadační fond IOCB Tech

3. května 2022


Cílem právě založeného Nadačního fondu IOCB Tech je dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy. Fond založila techtransferová společnost IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a pro první rok svého fungování dostal do vínku 20 milionů korun.
„Naše firma pomohla uvést do praxe řadu významných objevů a je pro nás samozřejmé, že část ze zisků do vědy vracíme. Soustředíme se na projekty, které mají velký potenciál pro celou společnost a potřebují peníze okamžitě, nebo shání financování velmi obtížně. Nový nadační fond nám umožní tuto podporu dlouhodobě a systematicky rozvíjet,“ vysvětluje Martin Fusek, jednatel společnosti IOCB Tech, která fond založila.

Fond bude financovat širokou paletu projektů. Zaměří se na pomoc konkrétním vědcům a projektům či na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. Bude také podporovat studijní pobyty a výměnu zkušeností mezi vědci a studenty nebo podnětné projekty zaměřené na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost.

„Přímá podpora konkrétních projektů a vědců je nesmírně důležitá, stejně jako snaha, aby jejich poznatky byly v konečném důsledku přínosem pro společnost. Pevně doufám, že se fond bude podílet na vzniku celé řady zajímavých objevů, nápadů i projektů, které zdůrazní důležitost vědy a jejích výsledků v našich životech,“ uvádí předsedkyně správní rady fondu Barbara Eignerová.

Z počátku fond podpoří spolupráci českých vědců a studentů s odborníky z prestižního Massachusettského technologického institutu (USA), vývoj metody genové terapie českým vědcem na Kolumbijské univerzitě (USA), spolupráci s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského zaměřenou na vyhledávání talentovaných žáků, stáže českých studentů v Izraeli nebo vysílání doktorandů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na zahraniční stáže.

Nadační fond IOCB Tech tak bude pokračovat ve filantropické činnosti mateřské společnosti IOCB Tech s.r.o., která jen v uplynulých 3 letech rozdělila přes 50 milionů korun.