Nadační fond IOCB Tech

Nadační fond IOCB Tech

[Zde najdete základní informace o fondu, zatímco pro vás připravujeme nový web.]


Nadační fond IOCB Tech byl založen v dubnu 2022 techtransferovou společností IOCB Tech
, která působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a soustředí se na přenos poznatků základního výzkumu do praxe a využívání duševního vlastnictví k obchodním a průmyslovým účelům.

Posláním fondu je přispívat k dalšímu rozvoji vědy a využívání jejích výsledků ve společnosti a zároveň posilovat povědomí veřejnosti o zásadním přínosu vědeckého bádání.

Orgány fondu

Správní rada

RNDr. Mgr. Barbara Eignerová, Ph.D. – předsedkyně

prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

Mgr. Zuzana Kečkéšová, Ph.D.

Dozorčí rada

Ing. Iva Pichová, CSc. – předsedkyně

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.


Kontakt

info@nfiocbtech.cz


Nadační fond IOCB Tech

Flemingovo nám. 2, 160 00 Praha 6–Dejvice

IČO: 14442116

Bankovní účet: 305582865/0300